La forgesito, parto dua

La domaĉo de Deriano situis malantaŭ multaj arbustoj kaj sub amaso da grimpplantoj. Estis apenaŭ vojeto ĝis la pordo. Tarmira ne memoris ĉu estis fenestroj en la muroj. Eĉ se ili ekzistis, ili fariĝis senutilaj antaŭ jaroj.

Kiam ŝi alvenis al la pordo, Tarmira frapis ĝin kelkfoje. Post minuto, ŝi frapis denove kaj diris “Deriano! Malfermu la pordon antaŭ ol mi rompos ĝin malferma!”

Subite, la pordo malfermiĝis sed neniu staris en la sojlo. “Eniru, amiko mia,” diris Deriano de la alia flanko de sia hejmo. Tarmira eniris kaj Deriano plue diris “Mi pardonpetas. Mi ne aŭdis la unuajn frapojn. Mi tro atentis mian verkon.”

En la malluma ĉambro, Tarmira flaris la odoron de kandelaj flamoj kaj inko. Paperoj restis sur ĉiu surfaco inkluzive la planko. Deriano sidis en ligna seĝo. Estis kandelingo kun kvin kandeloj apud li, lumiganta la skribotablon. La plumo en lia mano moviĝis rapide trans la paĝo antaŭ li. Liaj okuloj restis fiksitaj sur la papero.

Tarmira ne povis rezisti sian impulson por rideti. “Ŝajnas al mi, amiko mia, ke vi tro atentas la verkon.”

La plumo haltis kaj Deriano levis sian kapon por rigardi Tarmiran. Ankaŭ li ridetis kaj metis la skribilon en unu el la inkujoj. Li prenis sian sorĉbastonon, kiu kuŝis sur iu papero apud la rando de la skribotablo, kaj direktis ĝin al la kandelingo. Li diris “Chambron lumiguy wos.

Kiel li ordonis, la kandelingo flugis supren kaj porden ĝis la centro de la ĉambro. Subite, ĝi renversiĝis kaj ĝi ŝanĝiĝis en lustron. Ĝiaj brakoj kaj kandeloj triobliĝis kaj ĝi plenigis la ĉambron per lumo.

Deriano staris kaj marŝis al sia amiko. “Tarmira,” li diris, brakumante ŝin, “por nur vi mi ĉesigus tiom gravan verkon.”

En la brakumo, Tarmira frapetis lian dorson. “Deriano, vi ne havus la elekton. Mi ne irus tra ĉi tiu malbenita arbaro por esti ignorita.”


Tiu ĉi afiŝo estas parto de originala verko de fantasto. Mi donos la aliajn partojn en la venontaj tagoj. Se vi havas iujn ajn pensojn pri la rakonto, la Esperanto, la ideo, ktp, bonvolu doni al mi viajn pensojn por helpi al mi pliboniĝi kiel verkisto. Dankon!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s