Kial mi fariĝis kristano

Bonan Kristnaskon! Hodiaŭ homoj festas miraklon. Antaŭ proksimume 2.000 jaroj, io ŝajne neebla okazis. Dio fariĝis homo.

Tiu ideo estas tre forta ĉar Dio estas la plej bona sed homoj estas malbonaj. Io pura fariĝis io malpura kaj io forta fariĝis io malforta kaj io bona fariĝis io malbona sed la malpureco kaj malforteco kaj malboneco ne koruptis Lin. Anstataŭ tio, Li purigis kaj fortigis kaj bonigis ĉion.

“Kaj la Vorto fariĝis karno kaj loĝis inter ni, kaj ni vidis lian gloron, gloron kvazaŭ de la solenaskita de la Patro, plena de graco kaj vero”
-Johano 1:14 ESP

En mia pasinteco, mi estis tre malpura, malforta kaj malbona. Mi kredis je teruraj ideoj, kiuj facile gvidis min al teruraj pensoj kaj ja pli teruraj ideoj. Eble la plej malbona ideo estis la eŭgeniko. Mi kredis, ke malbonaj, sentaŭgaj homoj ne rajtus naski gefilojn ĉar ili malhelpus la homaron. Fakte, mi kredis, ke la homaro bezonus uzi la scion pri la evoluismo por plibonigi sin kaj alie, la homaro estus malvirta ĉar estontaj naskotaj homoj suferus ne-necese pro la difektoj kiujn ili havus sen la eŭgeniko.

Mi ne vidis la problemojn en tiuj ideoj ĉar mi ne kredis je Dio. Se homoj estas nur bestoj kaj nenio alia pli grava, kial ne bredi ilin kiel bestojn? Mi ne komprenis tion, ke homo havas ne-eviteblan dignon ĉar homo estas laŭ la bildo de Dio.

Kaj Dio kreis la homon laŭ Sia bildo, laŭ la bildo de Dio Li kreis lin; en formo de viro kaj virino Li kreis ilin. – Genezo 1:27 ESP

Kiel mi eskapis tian vivon?

Per Tiu, Kiu donis al mi la vivon. Per Tiu, Kiu vivis vivon senpeke por montri al mi kaj la tuta mondo pli bonan vojon.

En mia vivo, mi estas malbonulo. Mi pekas kaj eraras multe. Mi vundas aliulojn per vortoj kaj agoj. Fakte, mi vundas per manko da vortoj kaj da agoj. Mi forgesas la gravajn aferojn sed memoras la malgravajn pekojn kontraŭ mi.

Kaj mi restus tiel en la mondo ĉar homoj instruas min agi tiel. Ili estas same vundemaj kaj forgesemaj kiel mi. Kaj ĝis hodiaŭ, mi aŭdas terurajn konsilojn de homoj en mia vivo. Konsilojn, kiuj same ne vidas la diecon en aliaj homoj. Konsilojn, kiuj estas tiom for de la ideoj de Dio kaj de la bono.

Ĉion ajn do, kion vi deziras, ke la homoj faru al vi, vi ankaŭ faru al ili; ĉar ĉi tio estas la leĝo kaj la profetoj.
– Mateo 7:12 ESP

Tamen, per Kristo, mi havas alian vojon.

Kristanismo ĉiutage donas la eblon fariĝi nova. La pekoj ne plu premas min. Mi tiel rajtas vivi kaj per tiu vivo, mi rajtas helpi aliulojn. Mi rajtas celi unue amon kaj virton.

Mi amas rigardi diversajn ideojn kaj konceptojn. Mi amas aŭdi ion el diversaj vidpunktoj. Sed mi estas nur homo kaj tial mi eraras multe. Sen io pura kaj forta kaj bona por mi rigardi ĉiutage, kio gvidas min bonen, mi sendube falus denove en ĉiajn pekojn kaj terurajn ideojn.

“Kaj ne konformiĝu al ĉi tiu mondo; sed aliformiĝu per renovigado de via menso, por ke vi provu, kio estas la bona kaj aprobinda kaj perfekta volo de Dio.”
– Romanoj 12:2 ESP

4 thoughts on “Kial mi fariĝis kristano”

  1. Bonan kristnaskon!

    Ĉu vi konas la asociojn de kristanaj esperantistoj? Ili publikigas interesajn tekstojn pri nia religio en Esperanto. Eblas legi ekzemple malnovetajn eldonojn de Dia Regno, la revuo de la Kristana Esperantista Ligo Internacia tie ĉi.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s